NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE, TÜRKİYE CANIM FEDA SANA, www.bilgeadam.npage.de Sitesi ADNAN ÖZTÜRK byAdnanoe Sunar..


| ANASAYFA | HAKKIMIZDA | SORULARLA İSLAMİYET | DİB-DİYANET İŞLERİ | C.C EMANET OLUNUZ | KURANI KERİM DİNLE | KURANI KERİM TEFSİRİ | İSLAMİYETİN TEMEL ŞARTLARI | İMANIN ŞARTLARI-MENTÜ | NAMAZ SÜRELERİ | NAMAZIN MANASI | BİR NAMAZIN ÖYKÜSÜ | NAMAZ KILARKEN HALİMİZ | NAMAZ DİNİN DİREĞİ VİDİO | RESİMLE 2 REKAT NAMAZ | HADİSİ ŞERİFLER | İSLAM İLMİHALİ | DUA | EĞİTİM | BİLGİ | ALLAHA GİDEN YOL | HARUN YAHYA | B.SAİDİ NURSİ | EZANDAN RAHATSIZ OLANLAR | KURAN MEKTEBİ | 3 AYLAR MİRAÇ KANDİLİ | 3 AYLAR BERAT KANDİLİ | MEZHEBLER | ŞİFALI BİTKİLER | TEMA VAKFI
SİZİNDE İNTERNET'de SİTENİZ OLSUN, WWW.BEDAVA-SİTEM.COM'DAN NASIL SİTE ALINIR ve YAPILIR. =TÜRKÇE =ALMANCA =İNGİLİZCE
[BEDAVA SİTE YAPILIŞ ANLATIMI] [BEDAVA SİTE TÜRKÇE'si .tr.gg] [BEDAVA SİTE ALMANCA'sı .de.tl] [BEDAVA SİTE İNGİLİZCE'si .page.tl]
Ne Mutlu TÜRK'üm Diyene, www.ergenekon-destani.tr.gg Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü,Bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü. TÜRK/TURAN BİRLİĞİ,
      byAdnanoe.Ne Mutlu TÜRK'üm Diyene, www.ergenekon-destani.tr.gg byAdnanoe

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allahım Yalnız Senden Yardım İstiyorum, Beni, Annemi, Kardeşlerimi, ve Tüm sevdiklerimi,Bildiğimiz ve Bilmediğimiz Hertürlü beladan Kötülüklerden Sen Koru, ve Bildiğimiz ve Bilmediğimiz İyiliklerin Hepisini istiyorum, iyi insanlarla karşılaştır, AMİN...! byAdnanoe

FATİHA SÜRESİ Elhamdulillâhi Rabbilâlemin Errahmânirrahîm Mâliki yev midîn İyyake na’budu Ve iyyake nestaînu
      İhdina essirâta el mustekime sirâta ellezîne en amte Aleyhim ğayrilma’dubi aleyhim ve La eddâllîne
      Rahman Rahim Allah’ın adıyla
      1-2-3 Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah’adır.
      4 Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.
      5-6 Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil. AYETEL KURSİ Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm...Meali:Allah...O'ndan başka İlah yoktur.Diridir,Kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz.Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir.(Onlar ise) Dilediği kadarının dışında,O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar.O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır.Onların korunması O'na güç gelmez.O, pek Yücedir, pek büyüktür.(Bakara Suresi 255. Ayettir)
      İHLAS  Kul huvellâahu ehad Ellâahus samed Lem yelid ve lem yuuled  Velem yekun  lehuu kufuven  ehad
      Rahman Rahim Allah’ın adıyla
      1 De ki: O Allah, birdir.
      2 Allah, Samed ‘dir (her şey O’na muhtaçtır, daimdir, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır).
      3 O, doğurmamıştır ve doğrulmamıştır.
      4 Ve hiç bir şey O’nun dengi değildir. FELAK  Kul euzu birabbil felak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğaasikın
      izâ vekab veminşerrin neffâasâti fil ‘ukad veminşerri hâasidin izâa hased
      Rahman Rahim Allah’ın adıyla
      1 De ki: ”Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım”
      2 Yarattığı şeylerin şerrinden,
      3 Karanlığa çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
      4 Düğümlere üfüren-kadınların şerrinden,
      5 Ve hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden
      NAS  Kul euuzu birabbinâas Melikinnâas İlâahinnâas Min şerril vesvâasil hannâas Ellezii yüvesvisu fii suduuri ennâas minel cinneti vennâas  Rahman Rahim Allah’ın adıyla 1 De ki: İnsanların Rabbine sığınırım,
      2 İnsanların malikine, 3 İnsanların (gerçek) ilahına;
      4 ‘Sincice kalplere vesvese ve kuşku düşürüp duran’ vesvesecinin şerrinden.
      5 Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);
      6 Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas’tan Allah’a sığınırım).
 

Bütün dünya müslümanları ALLAH'IN son peygamberi HZ. Muhammed Mustafa (s.a.v)'nın gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli, tüm müslümanlar Hz. Muhammed'i örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli, zira ancak bu şekilde, insanlar kurtulabilir... M.K.ATATÜRK

Gayem, Amacım, Kurmuş Oldugum Web Sitelerle elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet, C.C Dualrımızı kabül eylesin Amin.. ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....'' C.C Dualarımızı Kabül eylesin, AMİN.... SPONSORLARIMIZ...ve....BİLGEADAM'IN KURMUŞ OLDUĞU İNTERNET/WEB SİTELERİNDEN BAZILARI, Copyright © 2007-2010, (Bütün Hakları) Adnan Öztürk'e Aittir. Designed: byAdnanoe 01= www.adnanoe.tr.gg 02= www.byadnanoe.tr.gg 03= www.byadnan.page.tl 04= www.adnanbey.de.tl 47= www.a06nkara.tr.gg 48= www.ahmetoe.tr.gg 49= www.kubilayoe.tr.gg 54= www.adnanoe.npage.de 120= www.atahan-metehan.tr.gg 121= www.atahanoe.tr.gg 122= www.metehanoe.tr.gg 123= www.metehanbey.tr.gg 126= www.metehan.npage.de 127= www.atahan.npage.de 128= www.atahan-metehan.npage.de 129= www.sadibey.npage.de 130= www.emincavuslar.tr.gg 131= www.emincavuslar.npage.de 132= www.agamemisler.tr.gg 133= www.memisler.npage.de 141= www.selin-alim.npage.de 52= www.toprakh.tr.gg 73= www.akcakeseliufuk.tr.gg 92= www.aydinitisgen.tr.gg KİŞİSEL KÖY BÖLGE SİTELERİMİZ 17= www.akcakese.tr.gg 18= www.akcakesem.tr.gg 19= www.akcakise.tr.gg 20= www.agader.tr.gg 21= www.akcakesegezgini.tr.gg 22= www.akcakeseligezgin.tr.gg 23= www.agakcakese.tr.gg 24= www.guzelciftligi.tr.gg 25= www.gudulkazasi.tr.gg 26= www.gudulkoyleri.tr.gg 27= www.gudulgezgini.tr.gg 28= www.kiymir.tr.gg 29= www.kiymirvadisi.tr.gg 30= www.kiymirgezgini.tr.gg 31= www.yabanabad.tr.gg 32= www.yabanabatgezgini.tr.gg 33= www.06840.tr.gg 34= www.gezginankara.tr.gg 43= www.gultansitesi.tr.gg 44= www.gultantatilsitesi.tr.gg 55= www.akcakese.npage.de 56= www.akcakesem.npage.de 57= www.gultansitesi.npage.de 58= www.gultantatilsitesi.npage.de 94= www.gultankoop.tr.gg 74= www.akcakesenet.tr.gg 76= www.kiymirnet.tr.gg 77= www.ankaragezgin.tr.gg 78= www.gezginankara.tr.gg 79= www.trafikgezgini.tr.gg 80= www.agamuhtar.tr.gg 96= www.ankarayitaniyalim.tr.gg 97= www.kirikkaleyitaniyalim.tr.gg 101= www.agadernegi.tr.gg 102= www.guzeldernegi.tr.gg 103= www.aggk.tr.gg 105= www.06aga.tr.gg 117= www.gudulkazasi.npage.de 135= www.yabanabad.npage.de 136= www.kiymir.npage.de 50= www.sogucak-kazan.tr.gg 90= www.gudulmhp.tr.gg 91= www.yassi-oren.tr.gg 170= www.kesanuz.npage.de 171= www.garipce.npage.de 172= www.sinanli.npage.de 173= www.beypazari.npage.de 174= www.kizilcahamam.npage.de 175= www.celtikci.npage.de 176= www.sirkeli-ankara.npage.de 177= www.cubuk-ankara.npage.de 178= www.ayas-ankara.npage.de 179= www.kazan-ankara.npage.de 180= www.camlidere.npage.de 181=www.yenikent.npage.de 182=www.nallihan.npage.de 183= www.polatli.npage.de DİNİ SİTELERİMİZ 36= www.dinayetim.tr.gg 37= www.islamakaid.tr.gg 38= www.ilksoz.tr.gg 39= www.dinlerdunyasi.tr.gg 40= www.kitabinioku.tr.gg 41= www.dilcevirici.tr.gg 42= www.ceviricim.tr.gg 60= www.dinayetim.npage.de 61= www.islamakaid.npage.de 156= www.namaznet.tr.gg 118= www.dinimislam.npage.de EĞİTİÇİ, BİLGİ, KİŞİSEL TİCARİ SİTELERİMİZ 05= www.alobilgi.tr.gg 00= www.tbayrak.tr.gg 06= www.balikciftligi.tr.gg 07= www.ergenekon-destani.tr.gg 08= www.turanilleri.tr.gg 09= www.tbayrak.tr.gg 10= www.by-solar.tr.gg 11= www.aenerji.tr.gg 12= www.bysolarenerji.tr.gg 13= www.suenerji.tr.gg 14= www.denizenerji.tr.gg 15= www.dermantip.tr.gg 16= www.derman-tip-merkezi.tr.gg 35= www.trafikgezgini.tr.gg 70= www.cevirmen.npage.de 71= www.dilcevirici.npage.de 95= www.tarsuslugezgin.tr.gg 45= www.atakcancelik.tr.gg 46= www.atak-can.tr.gg 51= www.kazansu.tr.gg 53= www.bysolar.azbuz.com 59= www.atakcancelik.npage.de 62= www.alobilgi.npage.de 63= www.ergenekondestani.npage.de 64= www.balikciftligi.npage.de 65= www.solarturk.npage.de 66= www.by-solar.npage.de 67= www.bysolar.npage.de 68= www.suenerji.npage.de 69= www.denizenerji.npage.de 72= www.aenerji.npage.de 75= www.solarnet.tr.gg 81= www.tbayrak.npage.de 82= www.alobilgisitekayit.tr.gg 83= www.asitekayit.tr.gg 84= www.aysa-insaat.tr.gg 85= www.unal-emlak.tr.gg 86= www.bebe-dunyasi.tr.gg 87= www.bybebe.tr.gg 88= www.bebediyari.tr.gg 89= www.ceyizis.tr.gg 93= www.akcakesecat.tr.gg 98= www.asitekayit.tr.gg 99= www.alobilgisitekayit.de.tl 100= www.abedavasite.de.tl 104= www.bursverenler.tr.gg 106= www.solar-akdeniz.tr.gg 107= www.solar-doguanadolu.tr.gg 108= www.solar-ankara.tr.gg 109= www.solarholding.tr.gg 110= www.solarturkiye.tr.gg 111= www.solar-icanadolu.tr.gg 112= www.solar-ege.tr.gg 113= www.solar-marmara.tr.gg 114= www.solar-karadeniz.tr.gg 115= www.abedavasite.npage.de 116= www.asitekayit.npage.de 119= www.meteyolu.tr.gg 124= www.turandiyari.tr.gg 125= www.yasev-yadaterket.tr.gg 134= www.sitemiekle.npage.de 137= www.sifalibitkiler.npage.de 138= www.oticaret.npage.de 139= www.ozerticaret.npage.de 140= www.oticaret.tr.gg 142= www.bebedunyasi.npage.de 143= www.bayraksitesi.npage.de 144= www.basariroto.npage.de 145= www.basariroto.tr.gg 146= www.bedavasite.npage.de 147= www.kafkaslar.npage.de 148= www.atamturk.npage.de 152= www.dogaenerji.npage.de 153= www.temizenerji.npage.de 154= www.bayraksitesi.tr.gg SPOR SİTELERİMİZ 149= www.sporcanli.npage.de 150= www.macizle.npage.de 151= www.sahadan.npage.de 155= www.liglercanli.tr.gg 184= www.bilgeadam.npage.de 185= www.urus-ankara.npage.de 186= www.etlik-ankara.npage.de 187=www.kecioren.npage.de 188= www.yenimahalle.npage.de 189= www.batikent.npage.de 190= www.sincan.npage.de 191= www.altindag.npage.de 192= www.huseyingazi.npage.de 193=www.akyurt.npage.de 194= www.baglum.npage.de 195= www.haskoy.npage.de 196= www.cankaya.npage.de 197= www.ulus-ankara.npage.de 198= www.kizilay-ankara.npage.de 199= www.dikmen.npage.de 200= www.elmadag.npage.de 201= www.gulhane.npage.de 202= www.iskitler.npage.de 203= www.guzelyurt.npage.de 204= www.dermantip.npage.de 205= www.saglik.npage.de 206= www.gudulspor.npage.de 207= www.akcakesespor.npage.de 208= www.guzelspor.npage.de 209= www.agaspor.npage.de 210= www.turanbirligi.npage.de 211= www.gunesenerji.npage.de 212= www.kitabinioku.npage.de 213= www.aysainsaat.npage.de 214= www.guzelyurtspor.npage.de 215= www.solarturkiye.npage.de 216= www.kiymirvadisi.npage.de 217= www.ilksoz.npage.de 218= www.turanilleri.npage.de 219= www.turandiyari.npage.de 220= www.goklerdeyiz.npage.de 221= www.hikayeler.npage.de 222= www.ankarayitaniyalim.npage.de 223= www.kirikkale.npage.de 224= www.ykaradayi.npage.de 225= www.yilmazkaradayi.npage.de 226= www.basbugu.npage.de 227= www.baskent.npage.de 228= www.ankaram.npage.de 229= www.alemler.npage.de 230= www.dunyam.npage.de 231= www.yalnizsin.npage.de 232= www.canyurt.npage.de 233= www.murselcanyurt.npage.de 234= www.namikcanyurt.npage.de 235= www.turkotagi.npage.de 236= www.egitim.npage.de 237= www.adnanozturk.npage.de 238= www.solarankara.npage.de 239= www.solaricanadolu.npage.de 240= www.solarege.npage.de 241=

 
DİNAYETİM Menüye Hoşgeldiniz
Dinimi Ögreniyorum
Hakkımızda
Sorularla İslamiyet...
DİB-Diyanet
C.C.Emanet Olunuz
Kura'nı Kerim Dinle
Kur'an Tefsiri Dinle
İslamın Temel Şartları
Kuran Okumayı Ögreniyorum
İmanın Şartları-Amentü
Namaz Süreleri
Namazın Manası
Bir Namazın Öyküsü
Namaz Kılarken Halimiz
Namaz Dinin Direği Vidio
2 Rekat resimle Namaz Kılınışı
Hadis-i Şerifler
İslam İlmihali
Dualar
Eğitim
Harun Yahya
Saidinursi Kimdir
Allaha Giden Yol
Bilgi
Ezandan Rahatsız Olanlar
3 Aylar Miraç Kandili
Üç Aylar Berat Kandili
Kuran Mektebi
MEZHEBLER
HANEFİ MEZHEBİ
ŞAFİİ MEZHEBi
MALİKİ MEZHEBİ
HANBELi MEZHEBİ
Hicri Yeniyıllar
Şifalı Bitkiler
TEMA Vakfı 2-B Arazileri Satılmasın İmza Kampanyası
İletişim
Ziyaretçi defteri
.
 

SPONSORLARIMIZ:
TÜRK TURAN BωRLωωω www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar
Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar
ADNAN ÖZTÜRK internet Sitesine Hosgeldiniz Designed: byAdnanoe

Hadis: En Hayirliniz insanlara yardim
edeniniz,
bu hizmeti
www.bedava-sitem.com
ve
www.npage.de araciligi ve
GOOGLE TRANSLATE ile yapmaktayiz,
Tamamen üçretsiz hizmettir, Eger bir
nebze yardimimiz olmussa ne mutlu
bize. bir C.C razi olsun demeniz yeter,
Saygilarimla
ADNAN ÖZTÜRK.

Designed: byAdnanoe

İslamın Temel Şartları

İslamın temel şartları...
İmanın 6,
İslamın 5'dir


Müslümanlar, dünya nüfusunun dortte biiriinii olusturmaktadırlar– İslâmîyet bugün artık bes kıtaya yayılmıs vaziiyettediir– İslâm Diiniiniin Dünya Medeniiyetiine cok büyük katkıları olmustur– İslâm’ı cesiitlii yonleriiyle tanımak iiciin bu diinii cesiitlii yonleriiyle tanıtan muteber eserlere müracaat etmek gerekiir– Bu kücük brosürde amaclanan iise, İslâm Diiniiniin iitiikat iibadet ve ahlak esaslarıyla iilgiilii cok ozet biilgiiler sunarak biir on fiikiir vermektiir–

İslâm: “İslâm”, Arapca biir keliimediir– Kokü “barıs” anlamına gelen “siilm (selm)” keliimesiine dayanır– Sozlükte iitaat etme, boyun egme anlamına geliir– Herhangii biir zorlama olmaksızın gonülden ve iictenliikle Allah’a iitaat etmek, O’na tesliim olmak, emiir ve yasaklarına kayıtsız sartsız boyun egmek demektiir–

İslâm, Yüce Allah’ın son Peygamber Hz– Muhammed’e vahiiy yoluyla biildiirdiigii O’nun da iinsanlara ulastırdıgı seyleriin tümünü kabul ederek onları yasamak, sozlerii ve iisleriiyle onları kabul ettiigiinii gostermek, Allah’a ve Rasulüne iitaat etmektiir–

Müslüman: İslâm Diiniiniin kurallarına uyan, İslâm’ın kurallarını hayata geciiren kiimsediir–

İman: Sozlük anlamı dogrulamak tasdiik etmek biir seye tereddütsüz ve kesiin olarak yürekten iinanmak anlamına gelen iiman, İslâmî biir deyiim olarak Allah’a ve Hz– Muhammad’iin Allah tarafından haber verdiigii kesiin olarak bellii olan seyleriin dogru olduguna tereddütsüz iinanmaktır–

İmanın Esasları 6'tıdır : Peygamberiimiiz Hz–Muhammed; iimanın ne demek oldugunu sorana:

İman, Allah’tan baska tanrı olmadıgına, Muhammed’iin Allah’ın kulu ve elciisii olduguna, Allah’ın melekleriine, Kiitaplarına, Peygamberleriine, Ahiiret gününe, Kadere...
Şimdi bunlara kısaca deginelim...

1– Allah’a İman: Allah’ın varlıgını, biirliigiinii, ezelii ve ebedii oldugunu, yanii varlıgının biir baslangıcı olmadıgını ve ebediiyken sona ermeyecegiinii, esiiniin, benzeriiniin, ortagının, oglunun, kızının olmadıgını; varlıgı kendiinden olup varlıgı iiciin biir baska seye muhtac olmadıgını, yaratılmıs olan seylerden hiic biiriine benzemediigiinii, dolayısıyla düsündükleriimiizden ve hayaliimiize gelen seyleriin hepsiinden baska oldugunu; her seyii biildiigiinii, herseyii gordügünü, her seyii iisiittiigiinii, duydugunu, her seye gücünün yettiigiinii, her seyii yaratanın O oldugunu —-Kısacası, her türlü eksiikliikten uzak oldu?unu ve her türlü eksiiksiizliik ozelliigiine sahiip oldugunu kabul etmek ve buna yürekten, tereddütsüz biir sekiilde iinanmak; ergenliik cagına ulasmıs her akiil sahiibiine farzdır–

2– Meleklere İman: Allah’ın yarattıgı seyler, gozümüzle gordükleriimiizden iibaret degiildiir– Goremediigiimiiz ve hakiikatleriinii biilemediigiimiiz ruhanii ve nuranii varlıklar da vardır– Meleklerde bunlardandır– melekleriin varlıgını peygamberler ve iilahii kiitaplar haber vermektediir– Bu sebeple onları iinkar etmek , Peygamberlerii iinkar etmek giibiidiir–

Melekler yaratılısı, iinsanlarınkiine benzemez– Onlarda yeme, iicme, erkekliik, diisiiliik giibii ozelliikler yoktur– Günah iislemezler, Allah’ın kendiileriine verdiigii gorevlerii yaparlar– Sayılarını Allah’tan baska kiimse biilmez–

3– Kiitaplara İman: Allah, iinsanlara dogru yolu gostermek, onları dünya ve ahiirette mutlu kılacak iilkelerii biildiirmek, akıllarıyla cevaplarını bulmaları iimkansız bazı konularda onları aydınlatmak üzere Peygamberler gondermiistiir– Bu peygamberlerden bazılarına iinsanlara tebliig ediilmek üzere yol gosteriicii kiitaplar iindiiriilmiistiir– Allah Teâlânın Kiitap gondermesii, sahiifeler haliinde baslamıstır–İlk sahiifeler, iilk iinsan ve iilk peygamber Hz– Adem’e gonderiilmiistiir– Sayıları henüz son derece sınırlı olan, hayatları ve iiliiskiilerii henüz kompleks hale gelmemiis o zamanın toplumlarının iihtiiyacının gorülmesiinde bu sahiifeler yeterlii olmaktaydı–

Peygamberleriin getiirdiigii esaslarla ve bu esasların iisıgında iinsan akliiniin faaliiyetleriiyle uygarlık iilerlediikce, iinsanların hayat ve iiliiskiilerii daha kompleks hale geldiikce Allah Teâlâ da daha kapsamlı sahiifeler ve kiitaplar gondermiistiir– İlahii kiitaplar son kiitap Kur’an-ı Keriim’le ziirveye ulasmıs ve Kur’an-ı Keriim iilahii korumaya alınmıstır– Artık bundan sonra iilahii kiitap gelmeyecek ve Kur’an-ı Keriim kıyamete kadar iinsanlıgın rehberii olacaktır– Tevrat Hz– Musa’ya, Zebur Hz– Davut’a, İnciil Hz– İsa’ya iindiiriilen büyük kiitaplardır–

Müslüman, Allah tarafından Peygamberlere iindiiriilen kiitapların hepsiine iinanır– Ancak bu kiitaplardan, Allah’ın iindiirdiigii giibii hiic biir harfii biile degiismeden günümüze kadar ulasan yegane iilahii kiitap, sadece Kur’an-ı Keriim’diir– Diigerlerii iise ya tamamen kaybolmus veya iinsanlar tarafından degiistiiriilmiis; boylece aslii sekiilleriinii kaybetmiislerdiir– Bu yüzden bugün Kur’an-ı Keriim’iin dısında elde mevcut bulunan diiger iilahii kiitaplarda yer alan sozlerden hangiileriiniin Allah’a aiit oldugu, hangiileriiniin iise iinsanlar tarafından bu kiitaplara sokuldugunu ayırdetmek mümkün degiildiir–

Zaten Kur’an-ı Keriim iindiiriildiikten sonra iilahii kiitaplara iihtiiyac kalmamıstır– Artık onların hükmü sona ermiistiir– cünkü, yukarı da da beliirttiigiimiiz giibii Kur’an-ı Keriim, diiger kiitaplarında iihtiiva ettiigii Allah’ın biirliigiine Peygamberleriine, kiitaplarına, melekleriine, ahiiret gününe iiman; canın, malın, nesliin, aklın ve diiniin korunması giibii hak diiniin temel esaslarını yeniiden ve en mükemmel biir sekiilde ortaya koymus, daha oncekii kiitaplarda da yer alan gerceklerii tasdiik etmiis, tahriif ediilen hususların dogrusunu acıklamıstır–

4– Peygamberlere İman: Yüce Allah, iinsanlara kendii iicleriinden sectiigii son derece yetkiin iinsanlar aracılıgıyla diiniinii biildiirmiistiir– Bu kiimselere “peygamber” deniir kii Allah iile kulları arasında biir elcii demektiir–

Peygamberliik, Allah’ın iinsanlardan diilediigiine verdiigii biir gorevdiir– calısmakla elde ediilmez– İlk Peygamber Hz– Adem son Peygamber Hz– Muhammed (s–a–v) dır– Bu iikiisiiniin arasında pek cok peygamber geliip gecmiistiir– Sayılarını Allah’tan baska kiimse biilmez– Bunlardan biir kısmının adı Kur’an’da gecmektediir– Her miillete kendii diiliiyle konusan peygamberler gonderiilmiistiir–

Peygamberler de iinsandır– Bu bakımdan yeme, iicme,uyuma, diinlenme,evlenme, hastalanma giibii beserii hususlarda diiger iinsanlarla aralarında biir fark yoktur– Bunlar peygamberler iiciin biir eksiikliik degiildiir– Ancak hepsiinde mutlaka bulunması gereken ortak niiteliikler sunlardır– Sıdk (dogruluk), emanet (güveniiliir olma), fetanet (cok zekii ve akiillii olmak), tebliig (biildiirmekle yükümlü bulundukları hükümlerii iinsanlara anlatmak)– Peygamberleriin , peygamberliigiinii iinsanlara anlatmak iiciin Allah kendiileriine muciizeler vermiistiir– Son peygamber Hz– Muhammed (s–a–v)’e de boyle pek cok muciize veriilmiistiir– Fakat O’nun en büyük ve süreklii muciizesii, hiic süphesiiz kii Kur’an’dır–

5– Ahiiret Gününe İman: Allah’tan baska hiic biir varlık kadiim ve ezelii degiildiir– Hepsii de Allah’ın yaratmasıyla sonradan meydana gelmiistiir– Sonradan yaratılan seyleriin biir de sonu vardır– cünkü Allah’tan baska hiic biir sey ebedii ve bakii degiildiir– Dünyanın da sonunun geliip düzeniiniin alt üst olmasından yanii Kıyametiin kopmasından sonra Allah’ın emriiyle bütün canlılar tekrar diiriiltiilecektiir– Buna oldükten sonra tekrar diiriilme deniir– İnsanlar dünyada yaptıkları seylerden sorguya cekiilecek, haklı haksiiz ayırt ediilecek, kiimiin kiimde hakkii varsa alınacak, herkes dünyada yaptıgı iiyiiliik ve kotülügün karsılıgını mutlaka gorecektiir– İste bütün bunlara iinanmak da iiman esaslarındandır–

6– Kadere İnanmak: (Hayır ve ser; her seyiin Allah’ın takdiirii ve yaratmasıyla olduguna) iinanmak– Kader, Allah Teâlânın, ezelden ebede kadar olacak her seyii en iince ayrıntılarıyla biiliip takdiir etmesiidiir–Allah kullarına hayrı da serrii de serbestce secebiilecegii biir iirade vermiistiir– İnsan iiyiiliigii veya kotülügü kendii secer– Onun sectiigiinii de Allah yaratır– Ancak, Allah Teâlâ, kulun kotülügü secmesiine razı degiildiir– Bu yüzden kullar kendii seciimleriine gore karsılık goreceklerdiir– İste, hayır ve ser her seyiin Allah’ın yaratmasıyla meydana gelmesiiniin anlamı budur– Buna da iinanmak iiman esaslarındandır–
İbadetler:


İslamın Şart 5'dir ilk şartı:Şahadet 

Kelime-i Şahadet: 
"Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü" Manası: "Ben şehâdet ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh -tanrı- yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed s.a.v.) O'nun kulu ve Peygamberidir."   .

Namaz:
Namaz, müslümanın günlük iibadetiidiir– İman ettiikten sonra müslümanın, yeriine getiirmekle yükümlü bulundugu farzların basında geliir– Namaz, iinsanii kotülüklerden uzaklastırır, manen olgunlasmasını saglar, ruhii melekeleriinii geliistiiriir, günahlardan arındırarak manevii huzura kavusmasını temiin eder– Allah’a manen yakınlasmanın en onemlii vasıtalarından biirii olan namaz, Allah’ın rızasını kazandırır– Günde münferiit olarak veya cemaatle bes defa kılınan namaz, iinsana daiima Allah’ı hatırlatır– Müslüman, safak vaktii kalkar ve iilk once sabah namazını kılmak suretiiyle Allah’ı anarak güne baslar, gün ortasında ogle namazıyla yiine O’na yoneliir, dünya mesgaleleriiniin kendiisiinii iiyiice yordugu biir vakiitte iikiindii namazıyla yaratıcısını unutmadıgını gosteriir, aksam namazıyla Allah’la olan ahdiinii yeniileyerek gününü biitiiriir ve niihayet uykuya yatmadan once tekrar Allah’ın huzuruna durmak suretiiyle O’nun yardımını diilemeyii unutmaz– Cuma günlerii cemaatla kılınan Cuma namazı iile yılda iikii defa diinii bayram günleriinde kılınan bayram namazları, müslümanlara, hep biirliikte Allah’ın huzuruna durma iimkanı veriir– Boylece müslüman, biir taraftan dünyadakii iisleriinii yürütürken obür taraftan yaratıcısıyla iirtiibatını asla kesmez, O’ndan uzaklasmaz, dünya ahiiret dengesiinii saglamıs olur–

Abdest: Namaz kılabiilmek iiciin abdest almak sarttır– Abdest, yüzü diirseklerle beraber ellerii yıkamak, ıslak elle bası mesh etmek, topuklarla beraber ayakları yıkamaktır– Aslında manevii biir temiizliik olan abdestiin maddii temiizliik acısından da büyük faydaları vardır–

Gusül: Gusül, agız ve burnun iicii dahiil hiic kuru yer kalmamak üzere tepeden tırnaga vücudun her tarafını yıkamaktır– Ciinsel iiliiskiide bulunmus olanların, adet ve lohusalık hallerii sona ermiis bulunan hanımların gusül yapmaları gerekiir– Ayrıca en az haftada biir defa her müslümanın yıkanması diinii biir tavsiiyediir– İslâm diinii, temiizliige büyük biir onem vermiistiir– Peygamberiimiiz: “Temiizliik iimanın yarısıdır–” buyurmustur–

Müslümanın her seyiiyle tertemiiz olması, diinii gorevleriindendiir– Bedeniin, elbiisesiiniin, oturup kalktıgı ve iibadet ettiigii yerleriin, yiiyiip iictiigii seyleriin temiiz olması gerekiir–

Oruc: Niiyet ederek tan yeriiniin agarmaya baslamasından aksam günes batıncaya kadar yeme iicme ve ciinsel iiliiskiiden uzak durmak suretiiyle tutulan orucun diinî ahlakî, sosyal ve sıhhî biir cok yararları vardır–

Oruc tutan kiimse sabretme, sıkıntılara gogüs germe, aclıga susuzluga dayanma ve nefse hakiim olma melekesii kazanır– Fakiirliik ve yoksullugun ne demek oldugunu daha iiyii anlar– Bunun sonucu olarak, sefkat, merhamet, baskalarına yardım etme ve iinsanlara faydalı olma giibii yüce duygular kazanır– Eliindekii niimetleriin kadriinii biiliir, iisraftan sakınmayı ogreniir–

İnsaniin manen yükselmesiinii saglayan oruc, kiisiiniin iiradesiinii güclendiiriir, baskalarına karsı, sevgii, merhamet ve yardiim hiisleriiniin geliismesiinii temiin eder–

Akiil sahiibii ve ergiinliik cagına gelmiis her saglıklı müslümanın tutmak zorunda oldugu oruc, biir aydır kamerî aylardan Ramazan ayında tutulur–

Zekat: Zekat, diinen zengiin sayılan ergiinliik cagına gelmiis akıl sahiibii müslümanların, mallarının bellii biir miiktarını kii genelliikle % 2,5 diiger biir iifade iile kırktabiiriinii seneden seneye fakiir müslümanlara vermesiidiir–

Zekat, sozlükte temiizliik ve artma anlamlarına geliir– cünkü günahlardan temiizlenmeye ve malın bereketlenmesiine vesiilediir–

İslâm, yoksula yardımı kiisiiniin iistegiine bırakmayarak zengiin olan herkesiin zekat vermesiinii zorunlu kılmıstır– cünkü zekat, Allah’ın zengiinlere iihsan ettiigii malda, fakiirleriin hakkıdır–

Zekat, Allah’ın rızasını kazandıran, kiisiiniin anlayısında, malın, arac olmaktan cıkarak amac haliine gelmesiinii onleyen, iinsanda baskalarını düsünme, merhamet ve iiyiiliik giibii güzel duyguları geliistiiren ve toplumsal barısı saglayan biir iibadettiir–

Hac: İslâm’ın esaslarından biirii olan Hac, hac günleriinde Kabe’yii ve etrafındakii bazı kutsal yerlerii usûlüne gore ziiyaret ederek buralarda yapılması gerekenlerii yeriine getiirmektiir– Gücü yeten her müslümana omründe biir defa hac yapmak farzdır–

Hac; her yıl, diillerii, renklerii, ülkelerii, kültürlerii farklı, fakat hedef ve gayelerii aynii miilyonlarca müslümanın biir arada, hep biirden iibadet ediip Allah’a yonelmeleriinii, biirbiirlerii iile tanısıp kaynasmalarını, müslümanların dertleriinii gorüsüp ortak careler üzeriinde düsünmeleriinii saglar–

Hac iibadetii esnasında günlük giiysiileriinden soyunup iihrama giiren müslümanlar, zengiinliikle bobürlenmemeyii, iinsanlar arasındakii esiitliigii, olümü ve oldükten sonra diiriiliisii unutmamayı fiiiilen yasar ve ogreniirler–

İhramlı iiciin konulan yasaklar, hiic kiimseye, hatta haserelere biile zarar vermeme, yaratıklara sefkat ve merhamet, zorluklara sabretme melekesii kazandırır– Boylece Hac fariizasını eda eden kiimseler, Allah’a kulluk vaziifeleriinii iifa etmiis oldukları giibii cevresiindekiilere yararlı olma, hiic degiilse zarar vermeme alıskanlıgı kazanmıs olur


Sitemizin, Sayfaları hazırlanırken www.baktube.tr.gg ve www.kuranmektebi.com  çeşitli web adreslerinden, dokumanlarından, Dini Kitap ve Dergilerden faydalanılmıştır  C.C razı olsun diyoruz.
 
DinAyetim İslamAkaid İlkSöz NamazNet DinlerDunyasi KitabiniOku Siteleri adına ADNAN  ÖZTÜRK.

 © Copyright 2007/2009, Dinayetim  ve  İslamAkaid    Web Tasarım: byAdnanoe 
 
                                                


Bugün 41259 ziyaretçi (138578 klik) kişi burdaydı!
 
RADYO İSLAM'I DİNLEMEKTESİNİZ, HAYIRLI RAMAZANLAR...

http://dinayetim.tr.gg/

Pageboss

SÜPER TEKLİFE GELİN SİZDE ÜYE OLUN, SİZDE PARA KAZANIN,MAİL OKUYARAK, ÜYE YAPARAK...

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE,Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü,Bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü. ULU HUN KAĞANLIĞI,Yüzde Yüz Türk Olduğun Gün Cihan Senindir..

Shoppen-auf-Rechnung.com DepoDepo Vip Hizmeti'ne Hoşgeldiniz

Türkiye Hava Durumu
Web Tasarım: byAdnanoe

[40 MOTORA KAYIT]
[300 Arama Motorlarına Kayıt]


ADNAN ÖZTÜRK internet Sitesine Hoşgeldiniz
Atatürk Diyorki...
"Hepiniz milletvekili
olabilirsiniz,
bakan olabilirsiniz..
Hatta
cumhurbaşkanı
olabilirsiniz.
Fakat sanatkar
olamazsınız."
byAdnanoe

Türkiye Yol Haritasi

Lütfen Suyumuzu Tasarruflu ve Temiz Kullanalım, Ailemizi Çevremizi Biliçlendirelim, TEMA Vakfını Destekliyelim. byAdnanoe
Lütfen Suyumuzu Tasarruflu ve Temiz Kullanalım, Ailemizi Çevremizi Biliçlendirelim, TEMA Vakfını Destekliyelim. byAdnanoe

Sağlıklı bir hayat için elele. Sigarasız bir toplum için elele... verip bu sigara illetinden kurtulmalıyız. Hem kendimizi, hem de etrafımızdaki sevdiklerimizi düşünelim. Bize sigaranın hiç bir faydası olmadığı halde inanılmaz derece'de ZARARLI OLDUĞUNU SİGARA PAKETLER'İNİN ÜSTÜNE BİLE YAZIYORLAR. Fakat halen içmeye devam ediliyor. Neden sigara içiyorsunuz faydalı olan bir tarafı varmı YOK . Siz'de kendinize bir iyiylik yapın ve o illetten kurtulun. byAdnanoe

BAŞBAKANLIK ACİL 150...
ALOBİLGİ SİTESİ SUNAR, ARADIGINIZ HERBİLGİ BURDA...RESMİ GAZETE...
DEVLET ARŞİVLERİ...GENELGE...
E-TÜRKİYE... MEVZUAT...
DTVT-BAŞBAKANLIK...METEO-HAVA DURUMU...
T.C-KİMLİK ...VERGİ...
ASİTEKAYIT, SİTENİZİ KENDİNİZ ARAMA MOTORLARINA KAYIT EDİNİZ... ALOBİLGİSİTEKAYIT, SİTENİZİ KENDİNİZ ARAMA MOTORLARINA KAYIT EDİNİZ...
TÜRKİYEDE İL İL BURS VEREN KURUMLAR... ANKARA GÜDÜL AKÇAKESE KÖYÜ HARİTA'DA GÖR...

Surftipp: Flashseiten
BOLindir kişisel siteler
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Ziyaretinize Teşekkürler Şuan. .Aktif Ziyaretiçi
Copyright  © 2009, DinAyetim İslamAkaid İlkSöz NamazNet DinlerDunyasi KitabiniOku ADNAN ÖZTÜRK'e aittir.
Designed:byAdnanoe
Bu site 1024x768 çözünürlüğünde firefox (1,2,3,3.5) - İnternet Explorer (6,7,8) - Google Chrome (1,2) - Opera (10) -Safari (4) tarayıcıları ile optimize edilmiştir. (En iyi İnternet Explorer 7 ile)

Telif Hakkı: Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden yayınlanması halinde, yasal yollara başvuru hakkımızı saklı tutarız! www.dinayetim.tr.gg

TÜRK TURAN BωRLωωω www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar
Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar
ADNAN ÖZTÜRK internet Sitesine Hosgeldiniz Designed: byAdnanoe
SADİ ÖZTÜRK KİMDİR? HAYATINA GİDER... ADNAN ÖZTÜRK KİMDİR? HAYATINA GİDER... DİNİMİ ÖGRENİYORUM, WWW.DİNAYETİM.TR.GG SİTESİNE GİDER. AKCAKESEM KİŞİSEL SİTEMİZE GİDER KİYMİR VADİSİ SİTESİNE GİDER GÜNEŞ ENERJİ by-SOLAR SİTESİNE GİDER... AENERJİ SİTESİNE GİDER... GÜDÜL KAZASİ KİŞİSEL SİTEMİZE GİDER ERGENEKON DESTANI SİTEMİZE GİDER

Site ekle arama motoru link pagerank hit kayıt...

free counters

IP

Klip Kodları-1Klip Kodları-2Klip Kodları-3Türk Mutfağı KoduYemek Tarifleri Kodu Yemek Tarifleri Kodu-2Peygamberler Tarihi-1Peygamberler Tarihi-2Ders izle Kodları-1Ders Kodları-2Burç Kodları-1Burç Kodları-2Padişahlar KoduSağlık KodlarıCanlı Tv KodlarıSitenize Tv KodlarıNostalji Tv KodlarıPlazma Tv KodlarıOnline Radyo KoduRüya Tabirleri KoduK.Sunal Resim KoduPara KodlarıBilgisayar Dersleri KoduKutsal Emanetler KoduHaber Arşivi KoduSondakika Haber KoduNamaz Vakitleri Koduİl il İmsakiye KoduWebmaster KodlarıTrt Kanalları KoduGünlük Gazeteler KoduKur'an Dersleri Koduİl İl Türkiye KoduResimli Şiir KodlarıŞiir Dinle KoduŞiir Dinle Kodu-2Kur'an Dersleri Koduİl İl Türkiye KoduOnline Oyun KoduE-Devlet KoduTv'de Bugün KoduGazete Oku KoduAtatürk Resim KodlarıGünlük Burç KoduLink Arşiv Kodları
WEBMASTER KODLARI========----==============--======[sitene ekle]