NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE, TÜRKİYE CANIM FEDA SANA, www.bilgeadam.npage.de Sitesi ADNAN ÖZTÜRK byAdnanoe Sunar..


| ANASAYFA | HAKKIMIZDA | SORULARLA İSLAMİYET | DİB-DİYANET İŞLERİ | C.C EMANET OLUNUZ | KURANI KERİM DİNLE | KURANI KERİM TEFSİRİ | İSLAMİYETİN TEMEL ŞARTLARI | İMANIN ŞARTLARI-MENTÜ | NAMAZ SÜRELERİ | NAMAZIN MANASI | BİR NAMAZIN ÖYKÜSÜ | NAMAZ KILARKEN HALİMİZ | NAMAZ DİNİN DİREĞİ VİDİO | RESİMLE 2 REKAT NAMAZ | HADİSİ ŞERİFLER | İSLAM İLMİHALİ | DUA | EĞİTİM | BİLGİ | ALLAHA GİDEN YOL | HARUN YAHYA | B.SAİDİ NURSİ | EZANDAN RAHATSIZ OLANLAR | KURAN MEKTEBİ | 3 AYLAR MİRAÇ KANDİLİ | 3 AYLAR BERAT KANDİLİ | MEZHEBLER | ŞİFALI BİTKİLER | TEMA VAKFI
SİZİNDE İNTERNET'de SİTENİZ OLSUN, WWW.BEDAVA-SİTEM.COM'DAN NASIL SİTE ALINIR ve YAPILIR. =TÜRKÇE =ALMANCA =İNGİLİZCE
[BEDAVA SİTE YAPILIŞ ANLATIMI] [BEDAVA SİTE TÜRKÇE'si .tr.gg] [BEDAVA SİTE ALMANCA'sı .de.tl] [BEDAVA SİTE İNGİLİZCE'si .page.tl]
Ne Mutlu TÜRK'üm Diyene, www.ergenekon-destani.tr.gg Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü,Bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü. TÜRK/TURAN BİRLİĞİ,
      byAdnanoe.Ne Mutlu TÜRK'üm Diyene, www.ergenekon-destani.tr.gg byAdnanoe

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allahım Yalnız Senden Yardım İstiyorum, Beni, Annemi, Kardeşlerimi, ve Tüm sevdiklerimi,Bildiğimiz ve Bilmediğimiz Hertürlü beladan Kötülüklerden Sen Koru, ve Bildiğimiz ve Bilmediğimiz İyiliklerin Hepisini istiyorum, iyi insanlarla karşılaştır, AMİN...! byAdnanoe

FATİHA SÜRESİ Elhamdulillâhi Rabbilâlemin Errahmânirrahîm Mâliki yev midîn İyyake na’budu Ve iyyake nestaînu
      İhdina essirâta el mustekime sirâta ellezîne en amte Aleyhim ğayrilma’dubi aleyhim ve La eddâllîne
      Rahman Rahim Allah’ın adıyla
      1-2-3 Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah’adır.
      4 Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.
      5-6 Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil. AYETEL KURSİ Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm...Meali:Allah...O'ndan başka İlah yoktur.Diridir,Kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz.Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir.(Onlar ise) Dilediği kadarının dışında,O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar.O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır.Onların korunması O'na güç gelmez.O, pek Yücedir, pek büyüktür.(Bakara Suresi 255. Ayettir)
      İHLAS  Kul huvellâahu ehad Ellâahus samed Lem yelid ve lem yuuled  Velem yekun  lehuu kufuven  ehad
      Rahman Rahim Allah’ın adıyla
      1 De ki: O Allah, birdir.
      2 Allah, Samed ‘dir (her şey O’na muhtaçtır, daimdir, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır).
      3 O, doğurmamıştır ve doğrulmamıştır.
      4 Ve hiç bir şey O’nun dengi değildir. FELAK  Kul euzu birabbil felak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğaasikın
      izâ vekab veminşerrin neffâasâti fil ‘ukad veminşerri hâasidin izâa hased
      Rahman Rahim Allah’ın adıyla
      1 De ki: ”Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım”
      2 Yarattığı şeylerin şerrinden,
      3 Karanlığa çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
      4 Düğümlere üfüren-kadınların şerrinden,
      5 Ve hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden
      NAS  Kul euuzu birabbinâas Melikinnâas İlâahinnâas Min şerril vesvâasil hannâas Ellezii yüvesvisu fii suduuri ennâas minel cinneti vennâas  Rahman Rahim Allah’ın adıyla 1 De ki: İnsanların Rabbine sığınırım,
      2 İnsanların malikine, 3 İnsanların (gerçek) ilahına;
      4 ‘Sincice kalplere vesvese ve kuşku düşürüp duran’ vesvesecinin şerrinden.
      5 Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);
      6 Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas’tan Allah’a sığınırım).
 

Bütün dünya müslümanları ALLAH'IN son peygamberi HZ. Muhammed Mustafa (s.a.v)'nın gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli, tüm müslümanlar Hz. Muhammed'i örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli, zira ancak bu şekilde, insanlar kurtulabilir... M.K.ATATÜRK

Gayem, Amacım, Kurmuş Oldugum Web Sitelerle elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....''Gayem, Amacım, elimden geldiği kadar insanlığa hizmet, C.C Dualrımızı kabül eylesin Amin.. ADNAN ÖZTÜRK.... HADİS: "Bir işe sebep olan, o işi yapmış gibidir" hadisi şerifinin de işareti ile hiç bir maddi amaç gütmeden bu günlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz. HADİS: ''En Hayırlınız insanlara yardım edeniniz....'' C.C Dualarımızı Kabül eylesin, AMİN.... SPONSORLARIMIZ...ve....BİLGEADAM'IN KURMUŞ OLDUĞU İNTERNET/WEB SİTELERİNDEN BAZILARI, Copyright © 2007-2010, (Bütün Hakları) Adnan Öztürk'e Aittir. Designed: byAdnanoe 01= www.adnanoe.tr.gg 02= www.byadnanoe.tr.gg 03= www.byadnan.page.tl 04= www.adnanbey.de.tl 47= www.a06nkara.tr.gg 48= www.ahmetoe.tr.gg 49= www.kubilayoe.tr.gg 54= www.adnanoe.npage.de 120= www.atahan-metehan.tr.gg 121= www.atahanoe.tr.gg 122= www.metehanoe.tr.gg 123= www.metehanbey.tr.gg 126= www.metehan.npage.de 127= www.atahan.npage.de 128= www.atahan-metehan.npage.de 129= www.sadibey.npage.de 130= www.emincavuslar.tr.gg 131= www.emincavuslar.npage.de 132= www.agamemisler.tr.gg 133= www.memisler.npage.de 141= www.selin-alim.npage.de 52= www.toprakh.tr.gg 73= www.akcakeseliufuk.tr.gg 92= www.aydinitisgen.tr.gg KİŞİSEL KÖY BÖLGE SİTELERİMİZ 17= www.akcakese.tr.gg 18= www.akcakesem.tr.gg 19= www.akcakise.tr.gg 20= www.agader.tr.gg 21= www.akcakesegezgini.tr.gg 22= www.akcakeseligezgin.tr.gg 23= www.agakcakese.tr.gg 24= www.guzelciftligi.tr.gg 25= www.gudulkazasi.tr.gg 26= www.gudulkoyleri.tr.gg 27= www.gudulgezgini.tr.gg 28= www.kiymir.tr.gg 29= www.kiymirvadisi.tr.gg 30= www.kiymirgezgini.tr.gg 31= www.yabanabad.tr.gg 32= www.yabanabatgezgini.tr.gg 33= www.06840.tr.gg 34= www.gezginankara.tr.gg 43= www.gultansitesi.tr.gg 44= www.gultantatilsitesi.tr.gg 55= www.akcakese.npage.de 56= www.akcakesem.npage.de 57= www.gultansitesi.npage.de 58= www.gultantatilsitesi.npage.de 94= www.gultankoop.tr.gg 74= www.akcakesenet.tr.gg 76= www.kiymirnet.tr.gg 77= www.ankaragezgin.tr.gg 78= www.gezginankara.tr.gg 79= www.trafikgezgini.tr.gg 80= www.agamuhtar.tr.gg 96= www.ankarayitaniyalim.tr.gg 97= www.kirikkaleyitaniyalim.tr.gg 101= www.agadernegi.tr.gg 102= www.guzeldernegi.tr.gg 103= www.aggk.tr.gg 105= www.06aga.tr.gg 117= www.gudulkazasi.npage.de 135= www.yabanabad.npage.de 136= www.kiymir.npage.de 50= www.sogucak-kazan.tr.gg 90= www.gudulmhp.tr.gg 91= www.yassi-oren.tr.gg 170= www.kesanuz.npage.de 171= www.garipce.npage.de 172= www.sinanli.npage.de 173= www.beypazari.npage.de 174= www.kizilcahamam.npage.de 175= www.celtikci.npage.de 176= www.sirkeli-ankara.npage.de 177= www.cubuk-ankara.npage.de 178= www.ayas-ankara.npage.de 179= www.kazan-ankara.npage.de 180= www.camlidere.npage.de 181=www.yenikent.npage.de 182=www.nallihan.npage.de 183= www.polatli.npage.de DİNİ SİTELERİMİZ 36= www.dinayetim.tr.gg 37= www.islamakaid.tr.gg 38= www.ilksoz.tr.gg 39= www.dinlerdunyasi.tr.gg 40= www.kitabinioku.tr.gg 41= www.dilcevirici.tr.gg 42= www.ceviricim.tr.gg 60= www.dinayetim.npage.de 61= www.islamakaid.npage.de 156= www.namaznet.tr.gg 118= www.dinimislam.npage.de EĞİTİÇİ, BİLGİ, KİŞİSEL TİCARİ SİTELERİMİZ 05= www.alobilgi.tr.gg 00= www.tbayrak.tr.gg 06= www.balikciftligi.tr.gg 07= www.ergenekon-destani.tr.gg 08= www.turanilleri.tr.gg 09= www.tbayrak.tr.gg 10= www.by-solar.tr.gg 11= www.aenerji.tr.gg 12= www.bysolarenerji.tr.gg 13= www.suenerji.tr.gg 14= www.denizenerji.tr.gg 15= www.dermantip.tr.gg 16= www.derman-tip-merkezi.tr.gg 35= www.trafikgezgini.tr.gg 70= www.cevirmen.npage.de 71= www.dilcevirici.npage.de 95= www.tarsuslugezgin.tr.gg 45= www.atakcancelik.tr.gg 46= www.atak-can.tr.gg 51= www.kazansu.tr.gg 53= www.bysolar.azbuz.com 59= www.atakcancelik.npage.de 62= www.alobilgi.npage.de 63= www.ergenekondestani.npage.de 64= www.balikciftligi.npage.de 65= www.solarturk.npage.de 66= www.by-solar.npage.de 67= www.bysolar.npage.de 68= www.suenerji.npage.de 69= www.denizenerji.npage.de 72= www.aenerji.npage.de 75= www.solarnet.tr.gg 81= www.tbayrak.npage.de 82= www.alobilgisitekayit.tr.gg 83= www.asitekayit.tr.gg 84= www.aysa-insaat.tr.gg 85= www.unal-emlak.tr.gg 86= www.bebe-dunyasi.tr.gg 87= www.bybebe.tr.gg 88= www.bebediyari.tr.gg 89= www.ceyizis.tr.gg 93= www.akcakesecat.tr.gg 98= www.asitekayit.tr.gg 99= www.alobilgisitekayit.de.tl 100= www.abedavasite.de.tl 104= www.bursverenler.tr.gg 106= www.solar-akdeniz.tr.gg 107= www.solar-doguanadolu.tr.gg 108= www.solar-ankara.tr.gg 109= www.solarholding.tr.gg 110= www.solarturkiye.tr.gg 111= www.solar-icanadolu.tr.gg 112= www.solar-ege.tr.gg 113= www.solar-marmara.tr.gg 114= www.solar-karadeniz.tr.gg 115= www.abedavasite.npage.de 116= www.asitekayit.npage.de 119= www.meteyolu.tr.gg 124= www.turandiyari.tr.gg 125= www.yasev-yadaterket.tr.gg 134= www.sitemiekle.npage.de 137= www.sifalibitkiler.npage.de 138= www.oticaret.npage.de 139= www.ozerticaret.npage.de 140= www.oticaret.tr.gg 142= www.bebedunyasi.npage.de 143= www.bayraksitesi.npage.de 144= www.basariroto.npage.de 145= www.basariroto.tr.gg 146= www.bedavasite.npage.de 147= www.kafkaslar.npage.de 148= www.atamturk.npage.de 152= www.dogaenerji.npage.de 153= www.temizenerji.npage.de 154= www.bayraksitesi.tr.gg SPOR SİTELERİMİZ 149= www.sporcanli.npage.de 150= www.macizle.npage.de 151= www.sahadan.npage.de 155= www.liglercanli.tr.gg 184= www.bilgeadam.npage.de 185= www.urus-ankara.npage.de 186= www.etlik-ankara.npage.de 187=www.kecioren.npage.de 188= www.yenimahalle.npage.de 189= www.batikent.npage.de 190= www.sincan.npage.de 191= www.altindag.npage.de 192= www.huseyingazi.npage.de 193=www.akyurt.npage.de 194= www.baglum.npage.de 195= www.haskoy.npage.de 196= www.cankaya.npage.de 197= www.ulus-ankara.npage.de 198= www.kizilay-ankara.npage.de 199= www.dikmen.npage.de 200= www.elmadag.npage.de 201= www.gulhane.npage.de 202= www.iskitler.npage.de 203= www.guzelyurt.npage.de 204= www.dermantip.npage.de 205= www.saglik.npage.de 206= www.gudulspor.npage.de 207= www.akcakesespor.npage.de 208= www.guzelspor.npage.de 209= www.agaspor.npage.de 210= www.turanbirligi.npage.de 211= www.gunesenerji.npage.de 212= www.kitabinioku.npage.de 213= www.aysainsaat.npage.de 214= www.guzelyurtspor.npage.de 215= www.solarturkiye.npage.de 216= www.kiymirvadisi.npage.de 217= www.ilksoz.npage.de 218= www.turanilleri.npage.de 219= www.turandiyari.npage.de 220= www.goklerdeyiz.npage.de 221= www.hikayeler.npage.de 222= www.ankarayitaniyalim.npage.de 223= www.kirikkale.npage.de 224= www.ykaradayi.npage.de 225= www.yilmazkaradayi.npage.de 226= www.basbugu.npage.de 227= www.baskent.npage.de 228= www.ankaram.npage.de 229= www.alemler.npage.de 230= www.dunyam.npage.de 231= www.yalnizsin.npage.de 232= www.canyurt.npage.de 233= www.murselcanyurt.npage.de 234= www.namikcanyurt.npage.de 235= www.turkotagi.npage.de 236= www.egitim.npage.de 237= www.adnanozturk.npage.de 238= www.solarankara.npage.de 239= www.solaricanadolu.npage.de 240= www.solarege.npage.de 241=

 
DİNAYETİM Menüye Hoşgeldiniz
Dinimi Ögreniyorum
Hakkımızda
Sorularla İslamiyet...
DİB-Diyanet
C.C.Emanet Olunuz
Kura'nı Kerim Dinle
Kur'an Tefsiri Dinle
İslamın Temel Şartları
Kuran Okumayı Ögreniyorum
İmanın Şartları-Amentü
Namaz Süreleri
Namazın Manası
Bir Namazın Öyküsü
Namaz Kılarken Halimiz
Namaz Dinin Direği Vidio
2 Rekat resimle Namaz Kılınışı
Hadis-i Şerifler
İslam İlmihali
Dualar
Eğitim
Harun Yahya
Saidinursi Kimdir
Allaha Giden Yol
Bilgi
Ezandan Rahatsız Olanlar
3 Aylar Miraç Kandili
Üç Aylar Berat Kandili
Kuran Mektebi
MEZHEBLER
HANEFİ MEZHEBİ
ŞAFİİ MEZHEBi
MALİKİ MEZHEBİ
HANBELi MEZHEBİ
Hicri Yeniyıllar
Şifalı Bitkiler
TEMA Vakfı 2-B Arazileri Satılmasın İmza Kampanyası
İletişim
Ziyaretçi defteri
.
 

SPONSORLARIMIZ:
TÜRK TURAN BωRLωωω www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar
Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar
ADNAN ÖZTÜRK internet Sitesine Hosgeldiniz Designed: byAdnanoe

Hadis: En Hayirliniz insanlara yardim
edeniniz,
bu hizmeti
www.bedava-sitem.com
ve
www.npage.de araciligi ve
GOOGLE TRANSLATE ile yapmaktayiz,
Tamamen üçretsiz hizmettir, Eger bir
nebze yardimimiz olmussa ne mutlu
bize. bir C.C razi olsun demeniz yeter,
Saygilarimla
ADNAN ÖZTÜRK.

Designed: byAdnanoe

Hicri Yeniyıllar

 
17 Aralık Perşembe Günü İdrak Edeceğimiz "HİCRİ YENİ YILI"nızı (şimdiden) Tebrik Eder,
Tüm İslâm Âlemi'ne Hayırlara Vesile Olmasını
Cenâb-ı Allah'tan Niyaz Ederim.


........ 
HOŞÇA BAK ZATINA KİM ZÜBDE-İ ÂLEMSİN SEN
MERDÜM-İ DİDE-İ EKVAN OLAN ÂDEMSİN SEN
(Kendine iyi bak, çünkü âlemin özüsün sen
Kâinatın gözbebeği olan insanoğlusun sen)

Şeyh Galip

Hicrî 1431 Yılı itibarı ile
önemli gün ve gecelerin denk
geldiği Mîlâdî tarihler:
HİCRÎ TARİHLER MÎLÂDÎ TARİHLER DÎNÎ GÜNLER
1 Muharrem 1431 17 Aralık 2009 Perşembe Hicrî Yılbaşı
10 Muharrem 1431 26 Aralık 2009 Cumartesi Aşûre Günü
1 Safer 1431 16 Ocak 2010 Cumartesi
4/5 Safer 1431 19/20 Ocak 2010 Salı/Çarş. İlk Çarşamba Gecesi
5 Safer 1431 20 Ocak 2010 Çarşamba İlk Çarşamba Günü
25/26 Safer 1431 9/10 Şubat 2010 Salı/Çarş. Son Çarşamba Gecesi
26 Safer 1431 10 Şubat 2010 Çarşamba Son Çarşamba Günü
1 R.Evvel 1431 15 Şubat 2010 Pazartesi
11/12 R.Evvel 1431 25/26 Şubat 2010 Perşembe Mevlid Kandili
1 R.Âhir 1431 17 Mart 2010 Çarşamba
1 C.Evvel 1431 15 Nisan 2010 Perşembe
1 C.Âhir 1431 15 Mayıs 2010 Cumartesi
1 Receb 1431 13 Haziran 2010 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
5/6 Receb 1431 17/18 Haz. 2010 Perş./Cu. Regâib Kandili
26/27 Receb 1431 08/09 Tem. 2010 Cu./Cts. Mirac Kandili
1 Şa’ban 1431 13 Temmuz 2010 Salı
14/15 Şa’ban 1431 26/27 Tem. 2010 Pzt./Salı Berat Kandili
1 Ramazan 1431 11 Ağustos 2010 Çarşamba Ramazanın Başlangıcı
26/27 Ramazan 1431 05/06 Eylül 2010 Pazar/Pzt. Kadir Gecesi
29 Ramazan 1431 08 Eylül 2010 Çarşamba Arefe Günü
1 Şevvâl 1431 09 Eylül 2010 Perşembe Ramazan Bayramı (1.Günü)
2 Şevvâl 1431 10 Eylül 2010 Cuma Ramazan Bayramı (2.Günü)
3 Şevvâl 1431 11 Eylül 2010 Cumartesi Ramazan Bayramı (3.Günü)
1 Zilkâde 1431 09 Ekim 2010 Cumartesi
1 Zilhicce 1431 07 Kasım 2010 Pazar
9 Zilhicce 1431 15 Kasım 2010 Pazartesi Arefe Günü
10 Zilhicce 1431 16 Kasım 2010 Salı Kurban Bayramı (1.Günü)
11 Zilhicce 1431 17 Kasım 2010 Çarşamba Kurban Bayramı (2.Günü)
12 Zilhicce 1431 18 Kasım 2010 Perşembe Kurban Bayramı (3.Günü)
13 Zilhicce 1431 19 Kasım 2010 Cuma Kurban Bayramı (4.Günü)
30 Zilhicce 1431 6 Aralık 2010 Pazartesi Hicrî Sene Sonu
Not: Sonraki Hicrî senelerin önemli gün ve gece­lere denk gelen Mîlâdî tarihlerini gelecek senenin takvimlerinden takip ediniz.
1- MUHARREM AYI
Hicrî Yılbaşı
Muharrem, Hicrî senenin ilk ayıdır. Hic­rî târih, Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in, Mekke’den Medîne’ye hicretleriyle başlar.
Hz. Ömer (r.a.) zamanından mukad­dem (önce) Arabistân’da bir târih-i mahsûs (husûsî bir târih) yoktu. Bir def‘a Ka‘b bin Lü’eyy’in vefâtı ve daha sonra Fil hâdise­si, târihe mebde’ (başlangıç) olarak kabûl olunmuştu. Hicretin 21. senesinde Hz. Ömer (r.a.)’e, üzerinde Şa’bân ayı yazılı bir sened getirilmişti. Hz. Ömer (r.a.), “Bu senedi, ge­çen senenin Şa‘bân’ı mı yoksa sene-i hâliye (bu senenin) Şa‘bân’ı mı olduğunu” sordu. Bu sırada, Hz. Ömer (r.a.), Yemen vilâyeti mâl emîni Ya’lâ bin Ümeyye (r.a.)’den günü, ayı, yılı yerli yerinde düzgün yazılar almağa başlamış; bu şekil, Hz. Ömer (r.a.)’in çok ho­şuna gitmişti. Bu da, Muharrem’in ilk günü ile, Hicrî târihin başlangıcına vesîle olmuştur.
Bunun üzerine Meclis-i Şûrâ toplanarak Hz. Alî (k.v.)’in tavsiyesi üzerine Hicret-i Muhammediyye (s.a.v.)’in târihe mebde’ (başlangıç) olması, ittifâk-ı ârâ (re’y birliği)
ile kabûl edildi.
İslâm târihinde en mühim bir hâdise olan Hicret-i Nebevî (s.a.v.)’de Hz. Ebû Be­kir (r.a.) âilesinin şerefli ve büyük hizmetleri vardır. Hicret-i Peygamberî (s.a.v.), târihin seyrini değiştiren mühim bir hâdisedir. İslâm güneşinin Medîne-i Münevvere ufuklarında bütün meş‘aleleriyle parlayarak, arzın her tarafını aydınlatmağa başlaması bu hicretten sonra başlar.
Bu feyizli ve bereketli günün, her müslümân tarafından kutlanması ve müslü-mân kardeşler arasında tebrîklerin teâtî edil­mesi dînî bir borçtur. Bu hicretle doğan İslâm devleti otuz yıl gibi çok kısa bir zamanda Endülüs’ten Çin’e kadar, cihânın en kıymetli mıntıkasında insanları, dîn ve vicdan hürriye­tine, sulha sükûna kavuşturmuştur.
MUHARREM AYININ BİRİNCİ GÜNÜ
1. Aşağıdaki duâ, üç def‘a okunacaktır:
ِميِحَّرلا ِنٰمْحّرلا ِّٰهللا ِمْسِب
ِهِبْحَصَو ِهِلآَو ٍدَّمَحُم اَنِدِّّيَس يٰلَع ُّّٰهللا يَّّلَصَو يٰلَعَو ُلَّوَْلا ُميِدَقْلا ُّيِدَبَْلا َتْنَأ َّمُهّٰهللَا ْمَّلَسَو اَذٰهَو ُلَّوَعُمْلا ُميِمَعْلا َكُدوُجَو ِِميِظَعْلا َكِلْضَ
َنِم ِهيِف َتَمْصِعْلا َكُلَئْسَن َلَبْقَا ْدَق ٌديِدَج ٌماَع ِهِذٰه يٰلَع َنْوَعْلاَو ِهِدوُنُجَو ِهِئاَيِلْوَاَو ِناَطْيَّشلا يِنُبِّرَقُي اَمِب ِلاَغِتْشِْلاَو ِءوُّسلاِب ِةَراَّمَْلا ِسْفَّنلا يٰلَع ُّّٰهللا يَّّلَصَو ِِماَرْكِْلاَو ِلَلَجْلا اَذاَي يٰفْلُز َكْيَلِا َنيِبِّيَّطلا ِهِباَحْصَا َو ِهِلآ يٰلَع َو ِّيِِّمُْلا ِّيِبَّنلا۽ ٍدَّمَحُم.َنيِمَلاَعْلا ِّبَر ِّٰهِلل ُدْمَحْلاَو َنيِرِهاَّطلا
Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ muhamme­din ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlike’l- ‘azîmi ve cûdüke’l- ‘amîmü’l- mu­‘avvelü ve hâzâ ‘âmun cedîdün kad akbele nes’elüke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve’l-‘avne ‘alâ hâzi­hi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştigâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi ve sallâ’llâhu ‘alâ muhammedini ’n-nebiyyi’l-ümmiyyi ve ‘alâ âlihi ve ashâbi­hi’t-tayyîbîne’t-tâhirine ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîne.
Türkçe Anlamı: Hazret-i Muhammed (s.a.v.) Efendimize, âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey evveli ve sonu olmayan
Allâhım! Senden bu yeni yılda büyük ihsânın hürmetine, Senin herşeyi kaplayan, güveni­len varlığın hürmetine, bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı isti­yoruz. Kötülüğü emreden şu nefsimize karşı bize yardım et. Ey celâl ve ikram sâhibi Rab­bim! Sana yaklaştıracak meşgûliyetlerde bize yardım et. Ümmî Nebî Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’e, O’nun pak âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsûstur.
2. 365 def‘a Âyetü’l-kürsî okunacak.
3. 1000 def‘a İhlâs-ı şerîf okunacak.
4. 1 def‘a Zümer sûresi okunacak.
5. Bütün bunların sonunda 1 def‘a:
اَنَلاَح ْلِّوَح ِلاَوْحَْلاَو ِلْوَحْلا َلِّوَحُماَي َّمُهّٰهللَا .ِلاَحْلا ِنَسْحَأ يٰلِا
Allâhümme yâ muhavvile’l-havli ve’l-ah­vâl havvil hâlenâ ilâ ahseni’l-hâl denilecek.
Türkçe Anlamı: Ey halleri ve yılları de­ğiştiren Allâhım! Bizim durumumuzu en iyiye tebdîl et.
a17
MUHARREM AYININ İLK ON GÜNÜHER GÜN OKUNACAK DUÂ
Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretlerinden:
“Her kim, ilk on günü sabahleyin bu duâyı üç kerre okursa, Allâhü zü’l-Celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek sene­nin Muharremine kadar bütün belâlardan emîn ve muhâfaza buyuracağı” rivâyet olunmuştur.
Şeyh Şihâbuddîn-i Sühreverdî (k.s.)’dan nakledilmiştir ki: “Her kim, bu duâyı, Aşû­re günü üç kerre okursa, ölümden de emîn kılınır. Elbette o sene ölümü takdîr olunan kimseye bu duâyı bu vechile okumak nasîb olmaz.”
ِميِحَّرلا ِنٰمْحّرلا ِّٰهللا ِمْسِب
ُمَلَّسلاَو ُةَلَّصلاَو .َنيِمَلاَعْلا ِّبَر ِّٰهِلل ُدْمَحْلَا .َنيِعَمْجَا ِهِبْحَصَو ِهِلآ يٰلَعَو ٍدَّمَحُم اَنِدّّيَس يٰلَع ُناَّنَحْلا ُميِرَكْلا ُّيَحْلا ُميِدَقْلا ُّيِدَبَْلا َتْنَأ َّمُهّٰهللَا َتَمْصِعْلا اَهيِف َكُلَئْسَأ ٌةَديِدَج ٌةَنَس ِهِذٰه َو ُناَّنَمْلا ِسْفَّنلا ِهِذٰه يٰلَع َنْوَعْلاَو .ِميِجَّرلا ِناَطْيَّشلا َنِم
اَذاَي َكْيَلِا يِنُبِّرَقُي اَمِب ِلاَغِتْشِْلاَو ِءوُّسلاِب ِةَراَّمَْلا .َنيِمِحاَّرلا َمَحْرَااَي َكِتَمْحَرِب ِِماَرْكِْلاَو ِلَلَجْلا يٰلَع َو ٍدَّمَحُم اَنِّيِبَنَو اَنِدّّيَس يٰلَع َمَّلَسَو ُّّٰهللا يَّّلَصَو.َنيِعَمْجَا ِهِتْيَب ِلْهَأَو ِهِبْحَصَو ِهِلٰا
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
El-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ muham­medin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ecma‘îne. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-hay­yü’l-kerîmü’l-hannânü’l-mennânü ve hâzi­hî senetün cedîdetün es’elüke fîhâ’l-‘ısmete mine’ş-şeytâni’r-racîmi. Ve’l-‘avne ‘alâ hâ­zihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştigâli bi-mâ-yukarribunî ileyke yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîne. Ve sallâ’llâhu ve selleme ‘alâ seyyidinâ ve nebîyyinâ muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sah­bihî ve ehli beytihi ecmaîne.
Türkçe Anlamı:
Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.
Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsûstur. Salât ve selâm Hz. Mu­hammed Efendimize âline ve ashâbına olsun. Allâhım! Ezel, ebed, hay, kerîm, şefkati ve 19
ikrâmı bol olan Sensin. Bu yeni yılda biz­leri şeytandan korumanı istiyoruz. Ey celâl ve ikram sâhibi ey merhametlilerin en mer­hametlisi bizleri Sana yaklaştıracak amelleri yapmakta bize yardım et. Salât ve selâm Pey­gamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed’e, âline ve ashâbına olsun.
AŞÛRE GÜNÜ
10 Muharrem
Aşûre günü, Muharrem ayının onuncu günü olup o günde şu mühim hâdiseler husû­le gelmiştir:
1. Arşu’l-a‘lâ, kürsî, levhu’l-mahfûz, yedi kat semâ ve dünyânın yaratılması,
2. Hz. Âdem (a.s.)’a hayat verilmesi,
3. Hz. İdrîs (a.s.)’ın semâya kaldırılması,
4. Hz. Nûh (a.s.)’ın tufândan kurtarılması,
5. Hz. İbrâhîm (a.s.) ve Hz. İsmâîl (a.s.)’a cennetten koç indirilmesi,
6. Hz. İbrâhîm (a.s.)’ın Nemrût’un ateşinden selâmete erdirilmesi,
7. Hz. Eyyûb (a.s.)’ın belâlardan kurtarılma­sı,
8. Hz. Mûsâ (a.s.)’ın Fir‘avn’un denizde bo­ğulması ile ondan kurtarılması,
9. Hz. Yûnus (a.s.)’ın balığın karnından çıkarılması,
10. Mahşer Muharrem ayının 10. günü (Aşû­re günü) kurulacaktır. İnşâa’llâh.
İLK AŞÛRE YEMEĞİ
Nûh aleyhisselâm berâberindekilerle ge­miden Âşûre günü indi. O gün oruç tuttu ve Allâh (c.c.)’e şükür olmak üzere maiyyetine oruç tutmalarını emretti.
Azıkları artmıştı. Birisi bir avuç buğ­day, diğeri bir avuç nohut getirdi. Yedi çeşit hubûbât ile Nûh aleyhisselâm onlara yemek pişirdi. İnsanlar bunu Âşûre günleri için âdet edindiler ki yapanlar için ecr-i azîm vardır. Fakîrleri ve miskinleri de doyurmak lâzım­dır.
Zikrolunduğuna göre Allâhü Te‘âlâ, Aşûre gününde Zemzemi diğer sularla berâber akıtır. O gün gusleden kimse bir sene boyunca hastalık görmez. er-Ravzü’l Fâik’de bu şekilde yazılıdır.
Aşûre gününde, âile ferdlerine, yeme içme ve elbise bakımından, eli açık tutmak mendûbdur.
Çünkü Beyhâkî ve Taberânî’nin Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)’den rivâyet ettikleri hadîs-i şe­rîfte Cenâb-ı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:  “Aşûre gününde âilesi için bolluk sağlayan kimseye, Allâhü Te‘âlâ da, bütün senesinde bolluk sağlar” diye buyurmuşlardır.
Sâdece Aşûre gününe mahsûs olmak üzere kına yakmanın, sürme çekmenin fazî­letli olduğuna dâir rivâyetler sahîh değildir; (belki) mekrûhtur.
Aşûre gününde Kerbelâ vak‘asını can­landırmak câiz değildir. Çünkü bu, râfızîlerin şiârıdır (âdetidir). Bunu hatırlamak isteyen olursa, önce sahâbe-i kirâm (r.a.e.)’i hatırlar, sonra gâye olarak değil; Onlara ittibâ‘ ede­rek (uyarak) Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)’i hâtırına getirir (hatırlar) ki bu şekilde davranmakta beis yoktur. (Aksine fazîlet var­dır ki bu da, Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’e ittibâ‘ etmektir ve ehl-i sünnet şiârıdır.)
“Ramazân orucundan sonra tutulan oruçların en fazîletlisi Allâh’a izâfet ile şe­reflendirilen Muharrem ayındaki oruçtur. Farz namâzlardan sonra kılınan en fazîlet­li namâz da gece namâzıdır.” (Müslim)
“Farz namazı kıldığınız zaman her bir farz namazdan sonra on def‘a:

Lâ-ilâhe illa’llâhu vahdehû lâ-şerîkeleh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ‘alâ­külli şey’in kadîr deyiniz. Böyle diyene bir köle azâd etmiş gibi ecir yazılır. (Buhârî)
Türkçe Anlamı:
Allâh’tan başka ilah yoktur. O tektir, ben­zeri yoktur. Mülk yalnız O’nun, hamd yalnız O’nadır. O herşeye kâdirdir.
Müslim’in rivâyet ettiği bir hadîste:
“Aşûre orucu geçmiş bir senenin gü­nâhlarını affettirir.” buyurulmuştur.
İbn-i Mâce’nin rivâyet ettiği bir hadîste de:
“Aşûre günü orucu ile gelecek senenin hatâ ve kusurlarını örtmesini Allâh’tan di­lerim.” buyurulmuştur.
Beyhakî ve öbürleri çeşitli tarîklerden merfûan şu hadîsi naklederler:
“Aşûre günü âile efrâdını iyi doyuran ve onları her bakımdan memnûn edenlere Hakk Te‘âlâ gelecek senenin refâh ve rız­kını o nisbette genişletir.”
a

AŞÛRE GÜNÜ YAPILACAKLAR
1. O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem’in sâdece 10’uncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.) veyâ (9.-10.-11.) günleri tutulur.
2. Muharrem’in birinci ilâ onuncu günü de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç de­f‘a okunacak.
3. İşrâkten (kuşluk) sonra (4) dört rek‘at na­mâz kılınacak. Her rek‘atte Fâtihâ-yı şerîfe­den sonra elli bir (51) adet İhlâs-ı şerîf oku­nur.
4. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek‘at namâz kılınacak. Her rek‘atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra on bir (11) İhlâs-ı şerîf okunur.
5. Bol bol istiğfâr edilecek.
6. 70 (yetmiş) def‘a

Hasbünâ’llâhu ve ni‘me’l-vekîl ni‘me’l-mevlâ ve ni‘me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masir denilecek.
Türkçe Anlamı:
Allâh bize yeter. O ne güzel vekil, O ne güzel dost, O ne güzel yardımcıdır. Bizi affet
Allâhım! Dönüş yalnız Sanadır.
7. 313 (üç yüz on üç) def‘a .
“Lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” denilecek.
Türkçe Anlamı:
Senden başka ilah yok. Seni tenzîh ede­rim. Muhakkak ki ben (nefsime) zulmeden­lerdenim.
8. Gusl abdesti alınacak.
9. On mü’mine selâm verilecek.
10. Hasta bir kimse ziyâret edilecek.
11. En az bir mü’mine iftâr ettirilecek ki bü­tün mü’minlere iftâr ettirilmiş olur.
12. O gün eve, getirilen rızık artırılacak. Ef­dal olan 10 (on) çeşit olmasıdır.
13. Muharremin 10’unu, 11’ine bağlayan gece, 1 (bir) def‘a Zümer sûresi okunacak.
a

 
  
Sitemizde Son Güncelleme: 10.12.2009 Saat:21:05 de olmuştur.
 
                                                


Bugün 41259 ziyaretçi (138583 klik) kişi burdaydı!
 
RADYO İSLAM'I DİNLEMEKTESİNİZ, HAYIRLI RAMAZANLAR...

http://dinayetim.tr.gg/

Pageboss

SÜPER TEKLİFE GELİN SİZDE ÜYE OLUN, SİZDE PARA KAZANIN,MAİL OKUYARAK, ÜYE YAPARAK...

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE,Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü,Bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü. ULU HUN KAĞANLIĞI,Yüzde Yüz Türk Olduğun Gün Cihan Senindir..

Shoppen-auf-Rechnung.com DepoDepo Vip Hizmeti'ne Hoşgeldiniz

Türkiye Hava Durumu
Web Tasarım: byAdnanoe

[40 MOTORA KAYIT]
[300 Arama Motorlarına Kayıt]


ADNAN ÖZTÜRK internet Sitesine Hoşgeldiniz
Atatürk Diyorki...
"Hepiniz milletvekili
olabilirsiniz,
bakan olabilirsiniz..
Hatta
cumhurbaşkanı
olabilirsiniz.
Fakat sanatkar
olamazsınız."
byAdnanoe

Türkiye Yol Haritasi

Lütfen Suyumuzu Tasarruflu ve Temiz Kullanalım, Ailemizi Çevremizi Biliçlendirelim, TEMA Vakfını Destekliyelim. byAdnanoe
Lütfen Suyumuzu Tasarruflu ve Temiz Kullanalım, Ailemizi Çevremizi Biliçlendirelim, TEMA Vakfını Destekliyelim. byAdnanoe

Sağlıklı bir hayat için elele. Sigarasız bir toplum için elele... verip bu sigara illetinden kurtulmalıyız. Hem kendimizi, hem de etrafımızdaki sevdiklerimizi düşünelim. Bize sigaranın hiç bir faydası olmadığı halde inanılmaz derece'de ZARARLI OLDUĞUNU SİGARA PAKETLER'İNİN ÜSTÜNE BİLE YAZIYORLAR. Fakat halen içmeye devam ediliyor. Neden sigara içiyorsunuz faydalı olan bir tarafı varmı YOK . Siz'de kendinize bir iyiylik yapın ve o illetten kurtulun. byAdnanoe

BAŞBAKANLIK ACİL 150...
ALOBİLGİ SİTESİ SUNAR, ARADIGINIZ HERBİLGİ BURDA...RESMİ GAZETE...
DEVLET ARŞİVLERİ...GENELGE...
E-TÜRKİYE... MEVZUAT...
DTVT-BAŞBAKANLIK...METEO-HAVA DURUMU...
T.C-KİMLİK ...VERGİ...
ASİTEKAYIT, SİTENİZİ KENDİNİZ ARAMA MOTORLARINA KAYIT EDİNİZ... ALOBİLGİSİTEKAYIT, SİTENİZİ KENDİNİZ ARAMA MOTORLARINA KAYIT EDİNİZ...
TÜRKİYEDE İL İL BURS VEREN KURUMLAR... ANKARA GÜDÜL AKÇAKESE KÖYÜ HARİTA'DA GÖR...

Surftipp: Flashseiten
BOLindir kişisel siteler
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Ziyaretinize Teşekkürler Şuan. .Aktif Ziyaretiçi
Copyright  © 2009, DinAyetim İslamAkaid İlkSöz NamazNet DinlerDunyasi KitabiniOku ADNAN ÖZTÜRK'e aittir.
Designed:byAdnanoe
Bu site 1024x768 çözünürlüğünde firefox (1,2,3,3.5) - İnternet Explorer (6,7,8) - Google Chrome (1,2) - Opera (10) -Safari (4) tarayıcıları ile optimize edilmiştir. (En iyi İnternet Explorer 7 ile)

Telif Hakkı: Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Link verilmeden ve kaynak gösterilmeden yayınlanması halinde, yasal yollara başvuru hakkımızı saklı tutarız! www.dinayetim.tr.gg

TÜRK TURAN BωRLωωω www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar
Türk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de SunarTürk Turan Birligi www.ergenekondestani.npage.de Sunar
ADNAN ÖZTÜRK internet Sitesine Hosgeldiniz Designed: byAdnanoe
SADİ ÖZTÜRK KİMDİR? HAYATINA GİDER... ADNAN ÖZTÜRK KİMDİR? HAYATINA GİDER... DİNİMİ ÖGRENİYORUM, WWW.DİNAYETİM.TR.GG SİTESİNE GİDER. AKCAKESEM KİŞİSEL SİTEMİZE GİDER KİYMİR VADİSİ SİTESİNE GİDER GÜNEŞ ENERJİ by-SOLAR SİTESİNE GİDER... AENERJİ SİTESİNE GİDER... GÜDÜL KAZASİ KİŞİSEL SİTEMİZE GİDER ERGENEKON DESTANI SİTEMİZE GİDER

Site ekle arama motoru link pagerank hit kayıt...

free counters

IP

Klip Kodları-1Klip Kodları-2Klip Kodları-3Türk Mutfağı KoduYemek Tarifleri Kodu Yemek Tarifleri Kodu-2Peygamberler Tarihi-1Peygamberler Tarihi-2Ders izle Kodları-1Ders Kodları-2Burç Kodları-1Burç Kodları-2Padişahlar KoduSağlık KodlarıCanlı Tv KodlarıSitenize Tv KodlarıNostalji Tv KodlarıPlazma Tv KodlarıOnline Radyo KoduRüya Tabirleri KoduK.Sunal Resim KoduPara KodlarıBilgisayar Dersleri KoduKutsal Emanetler KoduHaber Arşivi KoduSondakika Haber KoduNamaz Vakitleri Koduİl il İmsakiye KoduWebmaster KodlarıTrt Kanalları KoduGünlük Gazeteler KoduKur'an Dersleri Koduİl İl Türkiye KoduResimli Şiir KodlarıŞiir Dinle KoduŞiir Dinle Kodu-2Kur'an Dersleri Koduİl İl Türkiye KoduOnline Oyun KoduE-Devlet KoduTv'de Bugün KoduGazete Oku KoduAtatürk Resim KodlarıGünlük Burç KoduLink Arşiv Kodları
WEBMASTER KODLARI========----==============--======[sitene ekle]